Общинска избирателна комисия Садово


РЕШЕНИЕ
№ Решение № 176-МИ
Садово, 01.11.2015

ОТНОСНО: избиране на кмет на кметство село Поповица

Днес, 01.11.2015 година, в 23:59 часа на основание чл. 452, ал. 6, изречение първо от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии №№ 162800006 и 162800007 – с. Поповица, Общинска избирателна комисия – Садово

РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство село ПОПОВИЦА, община Садово, област Пловдив, на втори тур – Веска Колева Мирчева, с ЕГН: **********, издигната от политическа партия „Българска социалистическа партия“, получила 393 действителни гласа.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

На основание чл. 459, ал.ал. 1 и 2 от Изборния кодекс решението подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия – Садово пред Административен съд – град Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

Председател: Мария Георгиева Милева

Секретар: Димитър Любенов Алексов

* Публикувано на 02.11.2015 в 00:08 часа

Свързани решения:

Решение № 63-МИ/21.09.2015

Календар

Решения

  • № 1-МР / 13.09.2018

    относно: Утвърждаване броя на СИК, броя на членовете на всяка СИК и назначаване членове на СИК за произвеждане на местен референдум на 13.10.2018 г. в с.Катуница, община Садово, област Пловдив

  • № Решение № 176-МИ / 01.11.2015

    относно: избиране на кмет на кметство село Поповица

  • № Решение № 175-МИ / 01.11.2015

    относно: избиране на кмет на кметство село Милево

всички решения