№ 1-МР / 13.09.2018

ОТНОСНО : Утвърждаване броя на СИК, броя на членовете на всяка СИК и назначаване членове на СИК за произвеждане на местен референдум на 13.10.2018 г. в с.Катуница, община Садово, област Пловдив

№ Решение № 176-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Поповица

№ Решение № 175-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Милево

№ Решение № 174-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Караджово

№ Решение № 173-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : определяне на член от състава на Общинска избирателна комисия – Садово, който да подпише пликовете, съдържащи печата на секционните избирателни комисии с номера: 162800005 – с. Милево, 162800006 и 162800007 – с. Поповица и 162800016 – с. Караджово; протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали и приемане на избирателните списъци за втори тур на местните избори за кметове на кметства: село Милево, село Поповица и село Караджово, община Садово, който ще се проведе на 1 ноември 2015 година

№ Решение № 172-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : утвърждаване образците на бюлетините за произвеждане на втори тур на изборите за кметове на кметства в община Садово, който ще се проведе на 1 ноември 2015 година

№ Решение № 171-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : насрочване на втори тур на изборите за кмет на кметство село Караджово, Община Садово и допускане на кандидатите събрали най - много гласове до участие в него.

№ Решение № 170-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : насрочване на втори тур на изборите за кмет на кметство село Поповица, Община Садово и допускане на кандидатите събрали най - много гласове до участие в него.

№ Решение № 169-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : насрочване на втори тур на изборите за кмет на кметство село Милево, Община Садово и допускане на кандидатите събрали най - много гласове до участие в него.

№ Решение № 168-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Чешнегирово

№ Решение № 167-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Селци

№ Решение № 166-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Моминско

№ Решение № 165-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Кочево

№ Решение № 164-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Катуница

№ Решение № 163-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране накмет на кметство село Болярци

№ Решение № 162-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Богданица

№ Решение №161-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство село Ахматово

№ Решение № 160-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на кмет на община Садово

№ Решение № 159-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : избиране на общински съветници в община Садово

№ Решение № 158-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : жалба от Иван Димитров Стоилов – кандидат за кмет на село Кочево, община Садово, област Пловдив

Календар

Решения

  • № 1-МР / 13.09.2018

    относно: Утвърждаване броя на СИК, броя на членовете на всяка СИК и назначаване членове на СИК за произвеждане на местен референдум на 13.10.2018 г. в с.Катуница, община Садово, област Пловдив

  • № Решение № 176-МИ / 01.11.2015

    относно: избиране на кмет на кметство село Поповица

  • № Решение № 175-МИ / 01.11.2015

    относно: избиране на кмет на кметство село Милево

всички решения